Activiteiten

Vanuit Atelier Onbepaald zijn verschillende activiteiten opgestart. Themadagen, Cirkels en Coaching. De eerste cirkel die startte is een groep die aanwezigheid bestudeert. Zij komen wekelijks samen, zonder vaste omschrijving van wat ze gaan doen. De groep heeft een open invulling en komt tweewekelijks op dinsdag samen.

Daarnaast zijn er cirkels die een bepaald thema hebben of voor specifieke mensen. Ze zijn minder onbepaald, meer toegewijd aan een bepaald doel of onderzoek. Al ondersteunen ze elkaar wel, is niet verplicht dat je je aansluit bij de onbepaalde cirkel om de andere cirkels te volgen. Je kunt de bepaalde cirkels en coaching los meemaken.

Themadagen

Op 10 mei 2018 (Hemelvaartsdag) wordt er een themadag georganiseerd: lichaam in actie.

Cirkel: Lichaamswerk

Vrouwencirkel
Creatie door lid Elise

Vanaf 31 januari 2018 begint er een cirkel gericht op lichaamswerk. Elke woensdagavond wijden we ons aan oefeningen die gericht zijn om aandacht, aanwezigheid en integratie te bevorderen terwijl je actief bezig bent met het lichaam en de geest.
Datum: tweewekelijks op woensdagavond vanaf 31 januari. Later instromen is mogelijk.
Locatie: Oude Dijk 9, Tilburg
Aanmelden: via frederik@atelieronbepaald.nl
Kosten: 7,- per avond
Meer informatie vind je hier.

Coaching

Soms is er behoefte om even stil te staan bij een thema. Iets in je leven uit te werken of te verdiepen. Liever alleen dan in een groep. Hier is onze coaching voor bedoeld. Één-op-één werken aan jouw zelfontwikkeling. Kunst en zelfonderzoek leer je gebruiken voor het verdiepen van jouw vragen.
Heb je hier behoefte aan, schrijf dan naar Frederik. Hij zal inventariseren of jou vraag past bij een van de Leden die coachen.

Advertenties